Ako sa dá naprogramovať nový diaľkový ovládač Nice?

Postup sa líši, podľa toho, aký máte ovládač a aký vnútri v pohone prijímač – vychádzame z toho, že túto informáciu nemáme.

Skúsime preto rôzne postupy:

  1. Prídete k pohonu a stlačíte na 15 sekúnd príslušné tlačidlo nového diaľkového ovládača. Po 15 sekundách pustíte a následne stlačíte 3 krát po sekunde príslušné tlačidlo starého diaľkového ovládača, s ktorým ovládate bránu. Následne na to, stlačíte 1 krát (asi sekundu) znova to isté tlačidlo nového diaľkového ovládača a ovládač je naprogramovaný.

Ak by to nefungovalo, tak:

  1. Otvoríte pohon. Na OXI prijímači pohonu stlačíte tlačidlo – prijímač sa rozbliká alebo rozsvieti. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača a podržíte pokiaľ nezačne prijímač blikať inak. Počkáte asi 10 sekúnd a ovládač je naprogramovaný.

Ak by to nefungovalo, tak:

  1. Otvoríte pohon. Na prijímači FLOXiR stlačíte tlačidlo – prijímač sa rozsvieti. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača a podržíte pokiaľ dióda nezhasne. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača ešte raz.  Počkáte asi 10 sekúnd a ovládač je naprogramovaný.

 

Ako to, že sa spárované IT4WIFI asi po minúte vypne a nedokáže sa pripojiť?

IT4WIFI sa dá do režimu stand-by, musíte teda vypnúť funkciu stand by.
Funkcia stand by patrí do funkcií prvého stupňa.

Funkcie prvého stupňa sú nastaviteľné spôsobom ON-OFF (aktívna alebo neaktívna), v tomto prípade každá LED predstavuje jednu funkciu. Funkcii stand by je pridelená L4 – ak je rozsvietená je aktivovaná funkcia fototest a funkcia stand by je vypnutá, ak je L4  zhasnutá, je aktivovaná funkcia stand by a funkcia fototest je vypnutá. To znamená, že L4 musí byť ON – zapnutá, dosiahneme tým vypnutie funkcie stand by.

Ak ale nemáme na danej inštalácii nainštalované fotobunky, musíme káblik, ktorý vedie do svorky 8, prehodiť na svorku 5.