V tejto sekcii nájdete odpovede na otázky položené našimi zákazníkmi emailom. 

Ako sa dá naprogramovať nový diaľkový ovládač Nice?

Postup sa líši, podľa toho, aký máte ovládač a aký vnútri v pohone prijímač – vychádzame z toho, že túto informáciu nemáme.

Skúsime preto rôzne postupy:

  1. Prídete k pohonu a stlačíte na 15 sekúnd príslušné tlačidlo nového diaľkového ovládača. Po 15 sekundách pustíte a následne stlačíte 3 krát po sekunde príslušné tlačidlo starého diaľkového ovládača, s ktorým ovládate bránu. Následne na to, stlačíte 1 krát (asi sekundu) znova to isté tlačidlo nového diaľkového ovládača a ovládač je naprogramovaný.

Ak by to nefungovalo, tak:

  1. Otvoríte pohon. Na OXI prijímači pohonu stlačíte tlačidlo – prijímač sa rozbliká alebo rozsvieti. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača a podržíte pokiaľ nezačne prijímač blikať inak. Počkáte asi 10 sekúnd a ovládač je naprogramovaný.

Ak by to nefungovalo, tak:

  1. Otvoríte pohon. Na prijímači FLOXiR stlačíte tlačidlo – prijímač sa rozsvieti. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača a podržíte pokiaľ dióda nezhasne. Následne stlačíte tlačidlo diaľkového ovládača ešte raz.  Počkáte asi 10 sekúnd a ovládač je naprogramovaný.

Ako to, že sa pohon bez zapojených fotobuniek nerozbehne?

U pohonu Nice Road musíte, v prípade prevádzky pohonu bez fotobuniek, na riadiacej jednotke pohonu vyklemovať (drôtikom prepojiť) svorky 1 a 5 a svorky 3 a 4

U pohonu Nice Rox musíte, v prípade prevádzky pohonu bez fotobuniek, na riadiacej jednotke pohonu vyklemovať (drôtikom prepojiť) svorky 9 a 10 a svorky 9 a 11

Ako to, že sa spárované IT4WIFI asi po minúte vypne a nedokáže sa pripojiť?

IT4WIFI sa dá do režimu stand-by, musíte teda vypnúť funkciu stand by.

Funkcia stand by patrí do funkcií prvého stupňa.

Funkcie prvého stupňa sú nastaviteľné spôsobom ON-OFF (aktívna alebo neaktívna), v tomto prípade každá LED predstavuje jednu funkciu. Funkcii stand by je pridelená L4 – ak je rozsvietená je aktivovaná funkcia fototest a funkcia stand by je vypnutá, ak je L4  zhasnutá, je aktivovaná funkcia stand by a funkcia fototest je vypnutá. To znamená, že L4 musí byť ON – zapnutá, dosiahneme tým vypnutie funkcie stand by.

Ak ale nemáme na danej inštalácii nainštalované fotobunky, musíme káblik, ktorý vedie do svorky 8, prehodiť na svorku 5.

Kam na svorkovnici pohonu Nice Robus pripojiť externý prijímač iného výrobcu pohonov?

Najprv pripojíme svorku + cudzieho externého prijímaču na svorku + pohonu Nice Robus (ľavá svorka v rámci SBS). Potom pripojíme svorku – cudzieho externého prijímaču na svorku – pohonu Nice Robus (pravá svorka v rámci STOP). Oba kábliky sú teraz vedľa seba. Následne pripojíme oba kábliky kanálu 1 alebo 2 na obe svorky SBS pohonu Nice Robus.

Ktoré svorky sú spínacím kontaktom u pohonu Nice Road?

Sú to svorky SBS a 24V.